Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsColor - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva značky datového bodu trendu.
Syntaxe:
PointsColor As String
Volání:
oGraph.PointsColor = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oGraph.PointsColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Body > Barva" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice