Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DlgProperties - metoda objektu tvTrend

Popis:

Vyvolání zadávacího okna pro runtime konfiguraci objektu tvTrend. Okno umožňuje v přednastavené podobě měnit všechny vlastnosti objektu tvTrend, a umožňuje i změnu objektů tvTrend v připojení k serverům.

Okno vyvolává editační *.htm stránky, které jsou dodány výrobcem v jednom "balíčku" zároveň s prohlížečem.

Syntaxe:
DlgProperties(sOptions As String)
Volání:
oTrend.DlgProperties sOptions
Parametry:
sOptions(String) Textový řetězec pro nastavení parametrů, například "dialogLeft:100;dialogTop:120;" nastavuje pozici levého horního rohu zobrazeného okna.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.Trends(0).DlgProperties("dialogLeft:100;dialogTop:120;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice