Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trends - metoda objektu TrendsView

Popis:
Vrací objekt tvTrend (reprezentující průběh veličiny) z kontejneru trendů. Pokud objekt zadaný parametrem vTrend neexistuje, pak vrací vlastnost hodnotu Nothing (viz příklad). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Syntaxe:
Trends(vTrend As Variant) As Object
Volání:
Set oTrend = oTView.Trends(nIndex)
Parametry:
vTrend(Variant) vTrend je buď index do pole kontejneru trendů nebo identifikátor tvTrend.ID
-2 - Vrací posledni objekt tvTrend v kontejneru.
-4 - Vrací aktivní objekt (zobrazován nad ostatními objekty tvTrend) dle nastavení vlastnosti TrendActive.
0,1,2,... - Vrací objekt zadaný indexem - celočíselnou hodnotou v parametru vTrend.
"ID" - Vrací objekt tvTrend, jehož vlastnost ID je rovna ID.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
  oTrend.ValueMin = 100;
  oTrend.ValueMax = 200;
}
else
  //.. error
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice