Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastErrText - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Text poslední vzniklé chyby.
Syntaxe:
LastErrText As String
Volání:
sErr = oTView.LastErrText
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice