Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMax - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Maximální numerická hodnota na stupnici pro zobrazení rozsahu hodnot datových bodů trendu.
Syntaxe:
ValueMax As Variant
Volání:
oTrend.ValueMax = val
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Základní nastavení > Maximum" tohoto objektu.
 
Pokud je objekt tvTrend připojen k serveru trendů (např. voláním metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". Tehdy se hodnota vlastnosti načte ze serveru (z objektu PmTrend) z konfigurátoru Maximum.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice