Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Visible - vlastnost objektu tvGrid

Popis:
Viditelnost čar mřížky.
Syntaxe:
Visible As Boolean
Volání:
oGrid.Visible = b
Hodnoty:
true - čáry jsou viditelné
false - čáry nejsou viditelné
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Visible" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice