Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Width - vlastnost objektu tvGrid

Popis:
Tloušťka čár mřížky (v pixelech).
Syntaxe:
Width As Long
Volání:
oGrid.Width = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice