Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LineType - vlastnost objektu tvGrid

Popis:
Typ čáry mřížky.

Pokud šířka tvGrid.Width je větší než 1, pak čára je vždy plná (nezávisle na nastavení této vlastnosti).

Syntaxe:
LineType As Long
Volání:
oGrid.LineType = n
Hodnoty:
0 - čára plná
1 - čára čárkovaná (-------)
2 - čára tečkovaná (.......)
3 - čára čárka-tečka-čárka-tečka-... (-.-.-.-)
4 - čára čárka-tečka-tečka-čárka-tečka-tečka-... (-..-..-)
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ čáry" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad:
Viz příklad v popise objektu tvGrid
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice