Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LineType - vlastnost objektu tvGrid

Popis:
Typ čar, kterými je vykreslována mřížka. Pokud šířka tvGrid.Width je větší než 1, pak je čára vždy plná nezávisle na nastavení této vlastnosti.
Syntaxe:
LineType As Long
Volání:
oGrid.LineType = n
Hodnoty:
0 - plná čára
1 - čárkovaná čára (-------)
2 - tečkovaná čára (.......)
3 - čárka-tečka-čárka-tečka-... čára (-.-.-.-)
4 - čárka-tečka-tečka-čárka-tečka-tečka-... čára (-..-..-)
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ čáry" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad:
Viz příklad v popise objektu tvGrid
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice