Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

tvGrid - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt tvGrid
 

Objekt představující čáry (vodorovné nebo svislé) tvořící mřížku. Prohlížeč obsahuje dva objekty typu tvGrid. Jeden představuje svislé čáry mřížky časové osy a je přístupný pomocí vlastnosti TrendsView.GridTime. Druhý představuje vodorovné čáry mřížky hodnotové osy a je přístupný pomocí vlastnosti TrendsView.GridValue. Počet čar mřížky a jejich rozložení vůči hodnotám je určeno v objektu tvTicks, jenž je vlastněn objektem tvGrid a zpřístupněn vlastností tvGrid.Ticks.

Pravý, resp. levý čas časové stupnice je dán vlastnostmi TrendsView.TimeMax a TrendsView.TimeMin. Maximální, resp. minimální hodnotu hodnotové stupnice reprezentují vlastnosti tvTrend.ValueMax a tvTrend.ValueMin aktivního objektu tvTrend, viz TrendsView.TrendActive.

Objekt se používá jen pokud je nastaven grafický mód.

Příklad:
Nastavení vlastností mřížky časové a hodnotové.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;

oGridTime.Visible = true;
oGridTime.LineType = 2;
oGridTime.Color = "#0000ff";  //nastavení barvy jako RGB String
oGridTime.Ticks.AlignType = 3;  //zarovnání svislých čar mřížky na absolutní hodnotu
oGridTime.Ticks.AlignValue = 1/4;  //zarovnání na hodnotu 06:00:00 časové osy
oGridTime.Ticks.CountType = 25;
oGridTime.Ticks.CountValue = 4;  //počet čar je 4

oGridValue.Visible = true;
oGridValue.LineType = 3;
oGridValue.Color = "#0000ff";  //nastavení barvy jako RGB String
oGridValue.Ticks.AlignType = 3;  //zarovnání svislých čar mřížky na absolutní hodnotu
oGridValue.Ticks.AlignValue = 0;  //zarovnání na hodnotu 0 hodnotové (Y-ové) osy
oGridValue.Ticks.CountType = 10;
oGridValue.Ticks.CountValue = 200;  //vzdálenost dvou čar je 200 na hodnotové stupnici
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice