Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

tvGrid - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt tvGrid
 

Objekt představující čáry (vodorovné nebo svislé) tvořící mřížku. Prohlížeč obsahuje dva objekty typu tvGrid. Jeden představuje svislé čáry mřížky časové osy a je přístupný pomocí vlastnosti TrendsView.GridTime. Druhý představuje vodorovné čáry mřížky hodnotové osy a je přístupný pomocí vlastnosti TrendsView.GridValue. Počet čar mřížky a jejich rozložení vůči hodnotám je určeno v objektu tvTicks, jenž je vlastněn objektem tvGrid a zpřístupněn vlastností tvGrid.Ticks.

Pravý, resp. levý čas časové stupnice je dán vlastnostmi TrendsView.TimeMax a TrendsView.TimeMin. Maximální, resp. minimální hodnotu hodnotové stupnice reprezentují vlastnosti tvTrend.ValueMax a tvTrend.ValueMin aktivního objektu tvTrend, viz TrendsView.TrendActive.

Objekt se používá jen pokud je nastaven grafický mód.

Příklad:
Nastavení vlastností mřížky časové a hodnotové.
Dim oGridTime, oGridValue
Set oGridTime = oTView.GridTime
Set oGridValue = oTView.GridValue
oGridTime.Visible = true
oGridTime.LineType = 2
oGridTime.Color = "#0000ff" 'nastavení barvy jako RGB String
oGridTime.Ticks.AlignType = 3 'zarovnání svislých čar mřížky na absolutní hodnotu
oGridTime.Ticks.AlignValue = 1/4 'zarovnání na hodnotu 06:00:00 časové osy
oGridTime.Ticks.CountType = 25
oGridTime.Ticks.CountValue = 4 'počet čar je 4
oGridValue.Visible = true
oGridValue.LineType = 3
oGridValue.Color = "#0000ff" 'nastavení barvy jako RGB String
oGridValue.Ticks.AlignType = 3 'zarovnání svislých čar mřížky na absolutní hodnotu
oGridValue.Ticks.AlignValue = 0 'zarovnání na hodnotu 0 hodnotové (Y-ové) osy
oGridValue.Ticks.CountType = 10
oGridValue.Ticks.CountValue = 200 'vzdálenost dvou čar je 200 na hodnotové stupnici
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice