Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsVisible - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Viditelnost značek datových bodů trendu.

Značky jsou vykreslovány, pokud je vlastnost nastavena na true. Zároveň musí být aktuální délka časové osy (rozdíl vlastností TrendsView.TimeMax a TrendsView.TimeMin) menší než je hodnota vlastnosti TrendsView.TimeZoomMaxForPoints.

Syntaxe:
PointsVisible As Boolean
Volání:
oGraph.PointsVisible = b
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Body > Viditelnost" tohoto objektu.

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

 
Vlastnost může být nastavena taky nastavením vlastnosti tvTrend.PointsVisible (tato vlastnost nastavuje hodnotu do všech objektů tvGraph).
Viz také:
Příklad1:
Nastavení viditelnosti zobrazení bodů jednotlivým objektům tvGraph
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");

oTrend.GraphDefault.PointsVisible = true;
if (oGraph)
  oGraph.PointsVisible = true;
Příklad2:
Nastavení viditelnosti zobrazení bodů všem objektům tvGraph
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");

oTrend.PointsVisible = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice