Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ID - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Identifikátor, který jednoznačně určuje objekt tvGraph. Vlastnost je naplněna například při vzniku objektu voláním metody tvTrend.AddGraph. V objektu tvTrend nesmí existovat dva objekty tvGraph se stejným ID. V řetězci ID se nesmí vyskytovat diakritické (národnostně závislé) znaky.
Syntaxe:
ID As String
Volání:
s = oGraph.ID
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice