Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

tvGraph - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt tvGraph
 
Objekt vykresluje v závislosti na nastavení vlastnosti TrendsView.ViewMode data jednoho objektu tvTrend buď v podobě 2D (3D) grafu nebo v podobě tabulky jako sloupec dat. Jako takovému mu lze nastavit pomocí jeho vlastností vzhled:
- pro grafický mód, například typ (linearní čára, schody, sloupec, konstanta, ..), barvu, tloušťku, vyplňování, atd.
- pro tabulkový mód barvu pozadí buňek ve sloupci, barvu a písmo textu hodnot, .. Vlastnosti nastavující zobrazení pro tabulkový mód začínají prefixem Table, například tvGraph.TableTextColor. Šířka sloupce je určena vlastností tvTrend.TableColumnWidth.
Objekt typu tvTrend může vlastnit dle potřeby více objektů typu tvGraph, ale vždy vlastní jeden objekt tvGraph implicitně - viz tvTrend.GraphDefault. Tento implicitní objekt není mazatelný, je zkonstruován a napevno vetknut při konstrukci objektu tvTrend a pokud nejsou projektantem vytvořeny další objekty tvGraph (např. funkcí tvTrend.AddGraph), pak je celý průběh trendu kreslen tímto implicitním objektem.
 
Pokud je vytvořeno více objektů tvGraph, pak vykreslování probíhá dle zadané funkce platnosti (viz: tvTrend.AddGraph a tvGraph.SetValidityFce) a dle priority jednotlivých objektů tvGraph. Viz podrobný popis v objektu tvTrend.
 
Příklad:
Nechť oTView je objekt prohlížeče. Příklad nastavuje parametry základnímu objektu tvGraph a vytvaří nový objekt tvGraph (a nastavuje mu parametry), kterým je kreslen průběh trendované proměnné v časech, kdy hodnoty překročují konstantu 100 (viz LimitVal(gt;100)). V ostatních časech se kreslí implicitním grafem.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var oGraph = oTView.Trends("t1").AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");

oGraphDef.Type = "Linear";
oGraphDef.Color = "#00ff00";  //nastavení barvy jako RGB String
oGraphDef.FillType = 1;  //vyplň oblast pod grafem barvou FillColor
oGraphDef.FillColor = "#008800";  //nastavena tmavě zelená barva

if (oGraph)
{
  //...Nastavení pro grafický mód prohlížeče
  oGraph.Color = "#ff0000";  //nastavena červená barva
  oGraph.Type = "Linear";
  oGraph.FillType = 11;
  oGraph.FillColor = "#880000";
  oGraph.FillColor2 = "#00ff00";
  oGraph.PointsVisible = true;
  oGraph.PointsType = 3;
  oGraph.PointsSize = 8;
  oGraph.PointsColor = "#000000";
  //...Nastavení pro tabulkový mód prohlížeče
  oGraph.TableBgColor = "#aaaaaa";
  oGraph.TableTextColor = "#ff0000";
  oGraph.TableFont.Size = "#ff0000";
  oGraph.TableFont.Bold = true;
}
else
  // .. error
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice