Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FillColor2 - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva výplně grafu. Tato barva je použita pro vyplňování pouze pokud je nastavena vlastnost FillType na 11 nebo 12, tzn. na typ výplně, který používá více barev pro vyplňování plochy grafu.
Syntaxe:
FillColor2 As String
Volání:
oGraph.FillColor2 = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oGraph.FillColor2 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Výplň > Barva2" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice