Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsType - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ vykreslení značky datových bodů trendu. Značky jsou vykreslovány, pokud jsou obě vlastnosti tvTrend.Visible a tvGraph.Visible nastaveny na true.
Syntaxe:
PointsType As Long
Volání:
oGraph.PointsType = n
Hodnoty:
0 - plné kolečko
1 - prázdné kolečko
2 - přeškrknuté kolečko
3 - křížek šikmý
4 - křížek rovný
5 - čtverec plný
6 - čtverec prázdný
7 - čtverec přeškrnutý
8 - trojúhelník plný
9 - trojúhelník prázdný
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Body > Typ" tohoto objektu.

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice