Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetValidityFce - metoda objektu tvGraph

Popis:
Vrací text - funkce platnosti objektu tvGraph. Je to text zadaný voláním metody tvTrend.AddGraph nebo tvGraph.SetValidityFce.
Syntaxe:
GetValidityFce As String
Volání:
s = oGraph.GetValidityFce()
Poznámka:
Přednastavené hodnoty funkce platnosti jsou uvedeny v konfigurátoru Vzhled > Platnost.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice