Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableAlign - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ zarovnání hodnot ve sloupcích v tabulkovém módu. Zarovnává sloupec odpovídající objektu tvTrend, kterému patří tento objekt tvGraph.
Syntaxe:
TableAlign As Long
Volání:
oGraph.TableAlign = nAlign
Hodnoty:
0 - Vlevo
1 - Doprostřed
2 (přednastaveno) - Vpravo
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice