Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableBgColor - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva pozadí sloupce hodnot v tabulkovém módu.
Syntaxe:
TableBgColor As String
Volání:
oGraph.TableBgColor = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oGraph.TableBgColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tabulkový mód > Barva > Pozadí" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice