Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Width - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Šířka čáry (sloupce, ...) grafu (v pixelech) v závislosti na nastavení vlastnosti Type.
Syntaxe:
Width As Long
Volání:
oGraph.Width = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Čára > Šířka" tohoto objektu.

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

 
Šířka musí být větší nebo rovno 1.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice