Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableFont - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Písmo ve sloupci hodnot v tabulkovém módu. Vlastnost vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma..
Syntaxe:
TableFont As Object
Volání:
Set oFont = oGraph.TableFont
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tabulkový mód > Písmo" tohoto objektu.

Vlastnost se používá jen pokud je nastaven tabulkový mód.

Příklad:
Dim oFont
Set oFont = oGraph.TableFont
oFont.Size = 8
oFont.Bold = true
oFont.Italic = true
oFont.Name = "MS Sans Serif"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice