Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetValidityFce - metoda objektu tvGraph

Popis:
Nastaví text jako funkce platnosti pro daný objekt tvGraph.

Datové body trendu (viz tvPoints) jsou testovány každým objektem typu tvGraph (může jich být vytvořeno v objektu typu tvTrend více, viz tvTrend.AddGraph) a časová oblast, v níž datové body vyhovují funkci platnosti některého z grafů, je vykreslena právě tímto objektem tvGraph.

Funkci SetValidityFce není nutno ve většině případů volat, neboť funkce platnosti je nastavena taky při vzniku objektu tvGraph při volání tvTrend.AddGraph, kde ji lze zadat jako parametr.

Syntaxe:
SetValidityFce(sValidityFce As String) As Long
Volání:
oGraph.SetValidityFce sValidityFce
Parametry:
sValidityFce(String) Textová definice podmínky, kdy se daný objekt tvGraph použije.

V následujícím textu se za val dosazuje reálné číslo a xx má následující významy:

gt=větší než, ge=větší nebo rovno, eq=rovno, le=menší nebo rovno, lt=menší než.

"LimitVal(xx;val)" - Objekt tvGraph se použije, pokud hodnoty datových bodů v objektu tvPoints překročí (jsou rovny, podkročí, viz xx) reálnou hodnotu val.

Příklad: "LimitVal(gt;100)"

"LimitTrend(xx;t1)" - Objekt tvGraph se použije, pokud hodnoty datových bodů v objektu tvPoints překročí (jsou rovny, podkročí, viz xx) hodnoty datových bodů jiného trendu, jehož tvTrend.ID je rovno t1.

Příklad: "LimitTrend(gt;t1)"

"LimitTrendCompare(xx;t1;val)" - Objekt tvGraph se použije, pokud hodnoty datových bodů jiného trendu (tvTrend.ID je rovno t1) překročí (jsou rovny, podkročí, viz xx) reálnou hodnotu val.

Příklad: "LimitTrendCompare(gt;t1;100)"

"AlwaysTrue" - Objekt tvGraph se použije vždy.
"AlwaysFalse" - Objekt tvGraph se s tímto nastavením nikdy nepoužije.

Toto nastavení slouží např. k "vyblokování" objektu tvGraph. Lze tak např. připravit několik objektů tvGraph, každý s nastavením "AlwaysFalse" a pak dynamicky jen jeden povolit s nastavením např. "AlwaysTrue".

Vrácená hodnota:
0 - Syntaktická chyba, funkce platnosti nebyla nastavena.
1 - funkce platnosti "AlwaysFalse" byla nastavena v pořádku.
2 - Jiná funkce platnosti byla nastavena v pořádku.
Poznámka:
Přednastavené hodnoty funkce platnosti jsou uvedeny v konfigurátoru Vzhled > Platnost.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "");
var n = oGraph.SetValidityFce("LimitVal(gt;100)");

if (n > 0)
  //OK
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oGraph.SetValidityFce("LimitTrend(gt;t1)");
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oGraph.SetValidityFce("LimitTrendCompare(gt;t1;0)");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice