Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetValidityFce - metoda objektu tvGraph

Popis:
Nastaví text jako funkce platnosti pro daný objekt tvGraph.

Datové body trendu (viz tvPoints) jsou testovány každým objektem typu tvGraph (může jich být vytvořeno v objektu typu tvTrend více, viz tvTrend.AddGraph) a časová oblast, v níž datové body vyhovují funkci platnosti některého z grafů, je vykreslena právě tímto objektem tvGraph.

Funkci SetValidityFce není nutno ve většině případů volat, neboť funkce platnosti je nastavena taky při vzniku objektu tvGraph při volání tvTrend.AddGraph, kde ji lze zadat jako parametr.

Syntaxe:
SetValidityFce(sValidityFce As String) As Long
Volání:
oGraph.SetValidityFce sValidityFce
Parametry:
sValidityFce(String) V následujícím textu má xx následující významy:

gt=větší než, ge=větší nebo rovno, eq=rovno, le=menší nebo rovno, lt=menší než.

V následujícím textu se za val dosazuje reálné číslo.

"LimitVal(xx;val)" - časový interval průběhu trendu se kreslí, pokud hodnoty datových bodů v objektu tvPoints překročí (jsou rovny, podkročí, viz xx) reálnou hodnotu val.

Příklad: "LimitVal(gt;100)"

"LimitTrend(xx;t1)" - časový interval průběhu trendu se kreslí, pokud hodnoty datových bodů v objektu tvPoints překročí (jsou rovny, podkročí, viz xx) hodnoty datových bodů jiného trendu, jehož tvTrend.ID je rovno t1.

Příklad: "LimitTrend(gt;t1)"

"LimitTrendCompare(xx;t1;val)" - časový interval průběhu trendu se kreslí, pokud hodnoty datových bodů jiného trendu (tvTrend.ID je rovno t1) překročí (jsou rovny, podkročí, viz xx) reálnou hodnotu val.

Příklad: "LimitTrendCompare(gt;t1;100)"

"AlwaysTrue" - časový interval průběhu trendu se vždy kreslí
"AlwaysFalse" - časový interval průběhu trendu se nekreslí
Vrácená hodnota:
0 - syntaktická chyba, funkce platnosti nebyla nastavena
1 - byla nastavena funkce platnosti "AlwaysFalse" v pořádku
2 - byla nastavena jiná funkce platnosti v pořádku
Poznámka:
Přednastavené hodnoty funkce platnosti jsou uvedeny v konfigurátoru Vzhled > Platnost.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "");
var n = oGraph.SetValidityFce("LimitVal(gt;100)");

if (n > 0)
  //OK
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oGraph.SetValidityFce("LimitTrend(gt;t1)");
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oGraph.SetValidityFce("LimitTrendCompare(gt;t1;0)");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice