Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Visible - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Viditelnost oblasti průběhu trendu.
Syntaxe:
Visible As Boolean
Volání:
oGraph.Visible = b
Hodnoty:
true - Oblast je viditelná
false - Oblast je neviditelná
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Základní nastavení > Viditelnost průběhu" tohoto objektu.

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice