Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FillType - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ výplně plochy grafu průběhu trendu
Syntaxe:
FillType As Long
Volání:
oGraph.FillType = n
Hodnoty:
0 - Žádné vyplňování
1 - Vyplnění oblasti menších hodnot (pod grafem)
2 - Vyplnění oblasti větších hodnot (nad grafem)
3 - Úplné vyplnění oblasti grafu
10 - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor.
11 - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor. Oblast menších hodnot je vyplněna barvou FillColor2.
12 - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor. Oblast větších hodnot je vyplněna barvou FillColor2.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Výplň > Typ" tohoto objektu.

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

 
Hodnoty FillType=10/11/12 lze zadat jen
- pokud tvGraph.Type není "Const(x)".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice