Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValuesVisible - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Viditelnost hodnot datových bodů trendu.
Syntaxe:
ValuesVisible As Boolean
Volání:
oGraph.ValuesVisible = b
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Popisky hodnot" tohoto objektu.

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

 
Hodnoty jsou vykreslovány, pokud je vlastnost nastavena na true. Zároveň musí být aktuální délka časové osy (rozdíl vlastností TrendsView.TimeMax a TrendsView.TimeMin) menší než je hodnota vlastnosti TrendsView.TimeZoomMaxForValues.
Příklad:
Nastavení viditelnosti zobrazení hodnot bodů jednotlivým objektům tvGraph. Hodnoty bodů bodou zobrazeny, pokud aktuální délka časové osy bude menší než hodnota vlastnosti TrendsView.TimeZoomMaxForValues, tzn. 1min30sec.
Dim oGraph, oTrend
Set oTrend = oTView.Trends("t1")
oTView.TimeZoomMaxForValues = "1min30sec"
Set oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)")
If Not oGraph Is Nothing Then
  oGraph.ValuesVisible = true
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice