Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Color - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva čáry grafu.
Syntaxe:
Color As String
Volání:
oGraph.Color = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oGraph.Color 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

Pokud je objekt tvTrend připojen k serveru trendů (např. voláním metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". Tehdy se hodnota vlastnosti načte ze serveru (z objektu PmTrend) z konfigurátoru Barva.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice