Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableFormat - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Formát sloupce hodnot v tabulkovém módu.
Syntaxe:
TableFormat As Variant
Volání:
oGraph.TableFormat = format
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tabulkový mód > Formát > Hodnota" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

Počáteční hodnota je text "%4.f".

 
Zadaní této vlastnosti se liší podle nastavení vlastnosti TableFormatType:
Pokud je 10, pak do TableFormat se nastavuje formátovací předpis ve tvaru například "%x.yf", kde x=maximální počet míst, y=z počtu x míst je nejvýše y desetinných.
Pokud je 1, pak do TableFormat se nastavuje maximální počet desetinných míst.
Příklad1:
Formát zobrazení je reálné číslo s maximálním počtem desetinných míst 2.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oGraph.TableFormatType = 1;
oGraph.TableFormat = 2;
Příklad2:
Formát zobrazení je reálné číslo s maximálním počtem 8 číslic, z toho 2 desetinná místa.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oGraph.TableFormatType = 10;
oGraph.TableFormat = "8.2f";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice