Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onKeyPress - událost objektu PmiItem

Popis:
Událost je vyvolána při stisku nebo uvolnění klávesy klávesnice, pokud prvek má fokus (zprávu dostává pouze prvek s fokusem). Událost lze použít k ovládání prvku pomocí klávesnice.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Action - (Integer) Indikace stisku nebo puštění klávesy.
0 - puštění klávesy
1 - stisk klávesy
pEvent.Code - (Long) Kód stisknuté klávesy. V případě ANSI znaku je hodnota shodná s kódem znaku, ostatní kódy viz Konstanty kláves.

Pro konverzi tohoto číselného kódu na String lze použít metodu Pm.StringCodeFrom.

pEvent.Ctrl - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Alt.
Poznámka:
Událost má stejné parametry jako událost PmRoot.onKeyPress.
 
- Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
- Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
- Tato událost není funkční pro grafický prvek: PmiRoot, PmiAx.
Viz také:
Příklad:
Příklad obsahu události. Zde se definují 'horké' klávesy pro dvě různé akce.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Action == 1 && pEvent.Ctrl)
{
  switch (pEvent.Code)
  {
  case 65:
    //Klávesa A
    //Volání nějaké 1. akce
    break;
  case 66:
    //Klávesa B
    //Volání nějaké 2. akce
    break;
  }
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice