Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Visible - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Nastaví viditelnost/neviditelnost grafického prvku.
Syntaxe:
Visible As Boolean
Volání:
b = oItem.Visible
Hodnoty:
true - prvek je viditelný
false - V jiném případě
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Viditelný" tohoto objektu.

U neviditelného prvku a do něj vložených prvků se kvůli optimalizaci neprovádí "Refresh".

 

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

Tato vlastnost není funkční pro grafický prvek: PmiRoot.

 
Při změně této vlastnosti se vyvolá událost onModeChange.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice