Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetItemInfo - metoda objektu PmiItem

Popis:
Vrací speciální informace o grafickém prvku.
Syntaxe:
GetItemInfo(nType As Long) As Variant
Volání:
Val = oItem.GetItemInfo(nType)
Parametry:
nType(Long) Typ získávané informace.
1 - Zjistí, zda daný prvek nebo jeho vnořený prvek má fokus. Metoda vrací hodnoty typu Long:
0: Tento ani žádný vnořený prvek nemá fokus.
1: Tento prvek má fokus.
2: Vnořený prvek má fokus.

Pro jednodušší zjištění zda jen tento prvek má fokus je určena vlastnost Focus.

Vrácená hodnota:
Typ a význam vrácené hodnoty závisí na typu získávané informace nType.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice