Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiItem (Předek všech grafických prvků)

Popis:
Viz: PmiItem - Podrobný popis objektu
 
PmiItem je abstraktní grafický prvek. Nelze ho vytvořit v obrazu aplikace a nelze jej konfigurovat.

PmiItem je rodičem všech grafických prvků v systému PROMOTIC, tzn. že jeho vlastnosti a metody dědí všechny jiné grafické prvky.

Vlastnosti a metody:
Blink Spustí/zastaví blikání grafického prvku
Dx Šířka grafického prvku
Dy Výška grafického prvku
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na prvek
Focus Zjistí/nastaví fokus grafického prvku
FullName Název prvku včetně cesty tvořenou názvy nadřízených prvků
GetChildByIndex Vrací vnořený grafický prvek určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených grafických prvků
GetItemInfo Vrací speciální informace o grafickém prvku
GetPar Čtení hodnoty parametru grafického prvku (nebo jeho rodičů)
GetProp Čtení hodnoty z vlastnosti objektu zadané svým jménem
IniDx Počáteční šířka grafického prvku
IniDy Počáteční výška grafického prvku
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu grafického prvku vzhledem k nadřízenému prvku
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu grafického prvku vzhledem k nadřízenému prvku
Items Reference na grafický prvek
Methods Přístup k "metodám projektanta" tohoto grafického prvku
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad grafickým prvkem
Name Název grafického prvku
Parent Reference na nadřazený grafický prvek
Pm Vrací referenci na PROMOTIC objekt nebo na jeho podobjekt (zastaralé)
PmPanel Reference na obraz, ve kterém je prvek umístěn
Refresh Překreslení grafického prvku
Root Reference na kořenový grafický prvek PmiRoot
ShowMenu Otevře lokální menu prvku
ScreenX Pozice X levého horního rohu grafického prvku vzhledem k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu grafického prvku vzhledem k obrazovce počítače
SetProp Zápis hodnoty do vlastnosti objektu zadané svým jménem
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy grafického prvku
TypeName Vrací název typu grafického prvku
Vars Vrací referenci na proměnnou grafického prvku
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost grafického prvku
X Pozice X levého horního rohu grafického prvku vzhledem k nadřízenému prvku
Y Pozice Y levého horního rohu grafického prvku vzhledem k nadřízenému prvku
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud prvek získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud prvek ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se při stisku nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se při stisknutí pravým tlačítkem myši nad prvkem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu prvku
onModeChange Vyvolá se při změně módu grafického prvku
onMousePress Vyvolá se při stisku nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat prvku
onStart Vyvolá se při konstrukci prvku během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci prvku během zavírání obrazu
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Meze Nastavení technologických a přístrojových mezí
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Stupnice Nastavení pro zobrazení stupnice měřicích přístrojů
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice