Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onMenuSelect - událost objektu PmiItem

Popis:
Událost je vyvolána při vybrání položky z lokálního menu prvku. Událost lze použít k ovládání prvku pomocí lokálního menu prvku, vyvoláváného pravým tlačítkem myši.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Name - (String) Identifikátor vybrané položky menu. Tento identifikátor se definuje při přidávání položky metodou PmMenu.AddMenu.
Poznámka:
- Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
- Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
- Tato událost není funkční pro grafický prvek: PmiRoot, PmiAx.
Příklad:
Viz: Příklad v popisu objektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice