Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Root - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Vrací referenci na kořenový grafický prvek PmiRoot.
Syntaxe:
Root As Object
Volání:
Set o = oItem.Root
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice