Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IniDx - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Počáteční šířka grafického prvku.
Syntaxe:
IniDx As Integer
Volání:
n = oItem.IniDx
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dx" tohoto objektu.

Počáteční pozice znamená pozici/velikost, ve které byl prvek nakreslený v editoru obrazu. Jedná se o statickou hodnotu v konfigurátorech bez ohledu na případnou datovou vazbu (nejedná se o první vyhodnocení datové vazby).

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice