Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onFocusIn - událost objektu PmiItem

Popis:
Událost je vyvolána pokud prvek získá fokus. Událost lze použít například pro zobrazení pomocných informací, pokud najede uživatel na příslušný prvek klávesnicí nebo myší.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
- Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
- Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
- Tato událost není funkční pro grafický prvek: PmiRoot, PmiAx.
 
Události onFocusIn a onFocusOut jsou vhodné pro vyvolání nějaké akce při získání nebo ztrátě fokusu. Pro vizualní změny prvku při změně fokusu je vhodnější událost onModeChange, která poskytuje komplexnější informace o stavu prvku.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice