Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStop - událost objektu PmiItem

Popis:
Událost je vyvolána při destrukci prvku během zavírání obrazu. Událost lze použít například ke konečnému přenesení obsahu prvku do cílových dat.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice