Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FullName - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Název prvku včetně cesty tvořenou názvy nadřízených prvků.
Syntaxe:
FullName As String
Volání:
s = oItem.FullName
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Pro PROMOTIC objekty je pro stejný účel určena vlastnost PathName.

 
Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice