Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Focus - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Zjistí/nastaví fokus grafického prvku.
Syntaxe:
Focus As Boolean
Volání:
b = oItem.Focus
Hodnoty:
true - prvek fokus
false - prvek nemá fokus
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

Tato vlastnost není funkční pro grafický prvek: PmiRoot.

 
Pro zjištění zda tento prvek nebo některý jeho vnořený prvek má fokus slouží metoda PmiItem.GetItemInfo(1).
 
Při změně této vlastnosti se vyvolá událost onModeChange, onFocusIn nebo onFocusOut.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice