Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onRefresh - událost objektu PmiItem

Popis:
Událost je vyvolána při obnovování dat prvku.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
 
Obnovování dat prvku nastává buď:
- při automatickém překreslování obrazu - pokud tento obraz nemá nastaven konfigurátor Perioda obnovování (refresh) nebo
- po volání metody PmiItem.Refresh nebo
- po volání metody PmPanel.Refresh (zastaralé).

Událost lze použít například k obnově dat v grafickém prvku (náhrada datových vazeb).

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice