Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ToolTip - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Tooltip (text) rychlé nápovědy grafického prvku.
Syntaxe:
ToolTip As String
Volání:
s = oItem.ToolTip
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text rychlé nápovědy (tooltip)" tohoto objektu.
 

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

Tato vlastnost není funkční pro grafický prvek: PmiRoot.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice