Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetChildByIndex - metoda objektu PmiItem

Popis:
Vrací vnořený grafický prvek určený pořadím.
Syntaxe:
GetChildByIndex(nIndex As Long) As Object
Volání:
o = oItem.GetChildByIndex(nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Pořadí (index) vnořeného prvku (indexováno od 0).
Poznámka:
Používá se zejména pro hromadné změny vnořených prvků určitého typu. Pro PROMOTIC objekty je pro stejný účel určena metoda GetOwnedByIndex.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice