Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dy - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Výška grafického prvku (v pixelech).
Syntaxe:
Dy As Integer
Volání:
n = oItem.Dy
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dy" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
Viz také:
- Y
- X
- Dx
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice