Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStart - událost objektu PmiItem

Popis:
Událost je vyvolána při konstrukci prvku během otvírání obrazu. Událost lze použít například k počáteční inicializaci prvku nebo k počátečního přenesení dat do prvku.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
 
Upozornění:

V této události ještě není možné využívat metody (vlastnosti) přistupující k obsahu okna přes objekt PmPanel, například pMe.PmPanel.X, atd. Volání lze nahradit například funkčním voláním pMe.Items("/ItemName").

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice