Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onModeChange - událost objektu PmiItem

Popis:
Událost je vyvolána při změně módu grafického prvku. To je při takové změně, na kterou by grafický prvek mohl reagovat změnou svého grafického vzhledu. V grafickém prvku se nyní standardně "hlídá" změna následujících atributů:
- viditelnost
- zákaz ovládání
- fokus
- přejetí myši nad prvkem
.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.NewValue - (Long)Nová hodnota se stavem grafického prvku. Stavy jednotlivých "hlídaných" atributů v hodnotě jsou uloženy jako jednotlivé bity. Hodnota s nastaveným bitem je uvedena v hexadecimálním tvaru (JavaScript).
0x0001 (bit 0) - Bit indikuje, že grafický prvek není viditelný (je skrytý). Viz vlastnost Visible.
0x0002 (bit 1) - Bit indikuje, že některý rodič grafického prvku není viditelný (je skrytý).
0x0010 (bit 4) - Bit indikuje, že grafický prvek je zakázán. Viz vlastnost Enabled.
0x0020 (bit 5) - Bit indikuje, že některý rodič grafického prvku je zakázán.
0x0100 (bit 8) - Bit indikuje, že grafický prvek má fokus (pro ovládaní klávesnicí). Viz vlastnost Focus.
0x1000 (bit 12) - Bit indikuje, že nad grafický prvkem je kurzor myši. Viz vlastnost MouseOn.
0x2000 (bit 13) - Bit indikuje, že nad některým vnořeným grafický prvkem je kurzor myši.
Poznámka:

V grafickém prvku PmiRoot se tato událost vyvolá pouze pro hodnotu pEvent.NewValue = 0x0010 (tzn. pokud je tento prvek zakázán nebo povolen).

 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
 
Pomocí této události lze vytvořit aktivní grafické prvky reagující změnou vzhledu na pohyb myši, klávesnici atd. Lze použít například v objektu PmiCanvas, kde lze takto např. kreslit různé jednostavové nebo vícestavové tlačítka. V události lze například měnit barvu podle toho, zda nad prvkem je/není kurzor myši, zda je/není prvek zakázán, zda má/nemá fokus atd.
Viz také:
Příklad:
Změna podkladové barvy prvku PmiPanel podle toho, zda je prvek nebo jeho rodiče povolený/zakázaný (0x30 = prvek 0x0010 + rodič 0x0020).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.ColorItem = (pEvent.NewValue & 0x30) ? "#808080" : "#C0C0C0";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice