Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parent - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Vrací referenci na nadřazený grafický prvek.
Syntaxe:
Parent As Object
Volání:
Set o = oItem.Parent
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Pokud je grafický prvek vnořený v jiném grafickém prvku, pak se vrací refence na nadřízený grafický prvek. Pokud je grafický prvek umístěný na ploše obrazu, pak se vrací refence na grafický prvek který představuje celý obraz (obraz se chová jako složený grafický prvek). Grafický prvek který představuje celý obraz vrací hodnotu Nothing. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice