Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPar - metoda objektu PmiItem

Popis:
Čtení hodnoty parametru grafického prvku. Pokud zadaný parametr není v tomto grafickém prvku, pak se hledá tento parametr v rodičích tohoto prvku až nakonec se hledá v parametrech grafického prvku PmiRoot.
Syntaxe:
GetPar(sPar As String, [nAttr As Long]) As Variant
Volání:
value = oItem.GetPar(sPar)
Parametry:
sPar(String) Název parametru (rozlišuje velká/malá písmena).
nAttr[nepovinné] (Long) Dodatečné atributy pro zjištění parametru.
0 (přednastaveno) - Hodnota je vrácena jako datový typ String.
1 - Hodnota je vrácena jako datový typ Long.

Pokud hodnotu nelze převést na celé číslo, pak metoda vrací hodnotu NaN - lze testovat metodou Pm.IsValid.

Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu parametru. V případě chyby vrací prázdnou hodnotu Empty.
Poznámka:
Parametr lze číst:
- ve skriptu pomocí metody GetPar.
- v konfigurátorech pomocí makro výrazu $.par (např. při definování datových vazeb).

Oba přístupy čtou parametr kaskádním způsobem (bubláním), tzn. pokud prvek, ve kterém se makro/metoda používá, tento parametr nemá, pak se parametr hledá v jeho rodiči (v prvku, do kterého je vnořen) až nakonec ho hledá v prvku PmiRoot.

 
Metoda je funkční i pro Web obrazy.
Příklad:
Vyčtení hodnoty parametru abc. Tento parametr může být definován v prvku oItem nebo v jeho rodičích.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Panel0");
var x = oItem.GetPar("abc");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice