Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Název grafického prvku.
Syntaxe:
Name As String
Volání:
s = oItem.Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Název objektu" tohoto objektu.

Pro PROMOTIC objekty je pro stejný účel určena vlastnost PmObject.Name.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice