Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Blink - metoda objektu PmiItem

Popis:
Spustí/zastaví blikání grafického prvku. Pokud je volána opakovaně, pak umožňuje měnit parametry blikání, či blikání zastavit.
Syntaxe:
Blink(nDelay As Integer, nPeriod As Integer)
Volání:
oItem.Blink delay, period
Parametry:
nDelay(Integer) Délka blikání
-1 - nekonečně dlouho
0 - neblikat = přestat blikat
>0 - blikat po zadanou dobu v sekundách
nPeriod(Integer) Perioda bliknutí. Je dána v násobku periody obnovy obrazu. Například 2 znamená, že bliknutí nastane každou druhou periodu obnovy obrazu.
Poznámka:

Tato metoda není funkční pro Web obrazy.

Tato metoda není funkční pro grafický prvek: PmiRoot.

Příklad:
Spouští blikání na neomezenou dobu. Perioda bliknutí je v každém překreslení obrazu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
oItem.Blink(-1, 1);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice