Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onMousePress - událost objektu PmiItem

Popis:
Událost je vyvolána při stisku, uvolnění, nebo při dvojkliku levého tlačítka myši na grafickém prvku. Zda událost byla vyvolána stiskem, uvolněním nebo dvojklikem lze zjistit z parametru pEvent.Action.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Action - (Long) Typ akce nad levým tlačítkem myši.
0 - uvolnění levého tlačítka myši
1 - stisknutí levého tlačítka myši
2 - dvojklik levého tlačítka myši
pEvent.Ctrl - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Alt.
pEvent.FocusIn - (Boolean) Indikace zda stisknutím získal prvek fokus.
false - Grafický prvek již měl fokus před stisknutím.
true - Grafický prvek získal fokus tímto stisknutím.
pEvent.X - (Long) Pozice kursoru myši v ose X relativně vůči levému hornímu rohu prvku (v pixelech). U prvků, které mají okraj (viz konfigurátor "Okraj - šířka") se pozice počítá od tohoto obrysu (tzn. při kliknutí dovnitř levého obrysu je pozice X záporná).
pEvent.Y - (Long) Pozice kursoru myši v ose Y relativně vůči levému hornímu rohu prvku (v pixelech). U prvků, které mají okraj (viz konfigurátor "Okraj - šířka") se pozice počítá od tohoto obrysu (tzn. při kliknutí dovnitř horního obrysu je pozice Y záporná).
Poznámka:
- Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
- Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
- Tato událost není funkční pro grafický prvek: PmiRoot, PmiAx.
 

Upozornění 1: Vždy je nutno otestovat vlastnost pEvent.Action (viz Příklad). Pokud by nebyla testována, pak skript v události onMousePress bude volán dvakrát, neboť pokud uživatel zmáčkne a uvolní tlačítko myši, pak se událost onMousePress vyvolá dvakrát, ovšem vždy s jiným parametrem pEvent.Action.

Upozornění 2: Do skriptu v případě, kdy je ošetřována akce s pEvent.Action=1, NENÍ vhodné umísťovat metody vyvolávající jiné okno na plochu (např. Pm.InputBox, atd.). Pokud takováto metoda je použita, pak to může mít za důsledek následné NEvyvolání akce s pEvent.Action=0. Skripty vyvolávající další okna je nutno umístit do ošetření akce na hodnotu 0.

 
Tato událost je vyvolána pouze na akci levého tlačítka myši. Pravé tlačítko myši (tzn. volání kontextového menu) lze obsloužit v události onMenuFill. Prostřední tlačítko myši zatím není podporováno pro nějaké vyvolání události.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Action == 0)
{
  //dělej něco, pokud se uvolňuje tlačítko myši
  if (pEvent.Ctrl)
    //Pokud byla navíc stisknuta klávesa Ctrl, pak dělej ještě něco navíc
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice