Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Y - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Pozice Y levého horního rohu grafického prvku vzhledem k nadřízenému prvku.
Syntaxe:
Y As Integer
Volání:
n = oItem.Y
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Y" tohoto objektu.

X=0, Y=0 znamená levý horní roh nadřazeného grafického prvku.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice