Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetProp - metoda objektu PmiItem

Popis:
Čtení hodnoty z vlastnosti objektu zadané svým jménem.
Syntaxe:
GetProp(sProp As String) As Variant
Volání:
value = oItem.GetProp(sProp)
Parametry:
sProp(String) Název vlastnosti (rozlišuje velká/malá písmena).
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu vlastnosti. V případě chyby vrací prázdnou hodnotu Empty.
Viz také:
Příklad:
Vyčtení hodnoty z vlastnosti X:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Panel0");
var x = oItem.GetProp("X");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice