Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetProp - metoda objektu PmiItem

Popis:
Zápis hodnoty do vlastnosti objektu zadané svým jménem. Hodnota parametru sProp určuje vlastnost, do které bude nová hodnota zapsána.
Syntaxe:
SetProp(sProp As String, vValue As Variant) As Boolean
Volání:
oItem.SetProp sProp, vValue
Parametry:
sProp(String) Název vlastnosti (rozlišuje velká/malá písmena).
vValue(Variant) Nová hodnota, která bude zapsána do zadané vlastnosti.
Vrácená hodnota:
true - zápis do zadané vlastnosti byl úspěšný
false - zápis do zadané vlastnosti skončil chybou
Viz také:
Příklad:
Hodnota 30 je zapsána do vlastnosti X:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Panel0");
oItem.SetProp("X", 30);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice